Speakerpong
SpeakerPong is a sound-piece/installation about space and the physical properties of sound-in-a-space. Inspired by the idea of Echokamer we want to make a piece that is not only in a space, but that uses the space itself as a medium. The space will act as a resonance box, sound modulator and sound source.

Two pairs of speakers and two pairs of microphones will be set up on the long ends of the room. The piece will be set in motion by a short burst of noise played from one side of the room, that will be recorded on the other side. The recorded sound will then be played back from the speaker on the latter side of the room and be recorded by the microphone on the original side, at the starting point, which will then send back again the recorded sound to the other side, and so on and so forth. By repeating this process, the physical sound properties of the room will be amplified, thus creating a sound blueprint of the room itself. Complex sound textures will emerge that are unique to the space. It will be a physical experience for the audience. You can feel and hear the room resonating, changing the sounds and making sounds of its own.

There are several directions we can go with this concept: one would be an electronic composition that will be performed live. The composition will consist of two parts: The first part is the exposition. In this part the room will be made audible through the process described above. In the second part, the development we will take the material from the first part and with that as a basis we will search for the boundaries of the rooms acoustics. Another would be to set it up as an installation and record the sound that people make and pingpong these sounds across the room to have people experiment with it. A third idea would be to make an actual playable game out of it. In that case we could make a wearable device for people to move through the space and record and send sound towards each other and explore the acoustic qualities of the room by playing a game of speakerPong.


TAK

Robotische Botanie
TAK is een interactief geluidskunstwerk, een technologisch ecosysteem, dat de ecologie van planten hoorbaar maakt. Het geluid van TAK is subtiel, spannend en harmonieus met zijn omgeving. Het is bij ieder bezoek weer een nieuw en onvoorspelbaar concert, waar je zelf deel van uitmaakt.

De ruimte van de installatie is een klankwereld die zich gedraagt als een superorganisme waarin alle diverse klanken en processen een eigen leven leiden en tegelijkertijd ook een onlosmakelijk onderdeel zijn van het grote geheel. Het is een interactieve beleving waarin de bezoeker wordt uitgenodigd op onderzoek uit te gaan. Welke invloed heeft het menselijk handelen op een bestaand ecosysteem? De bezoeker hóórt de ecologische processen en ervaart op deze manier dat hij onderdeel uitmaakt van de natuur. TAK is een doorontwikkeling van de geluidsinstallatie die, onder dezelfde naam, met groot succes in de palmenkas van de Hortus Botanicus in Amsterdam heeft gestaan. De ontwikkeling van TAK is mede mogelijk gemaakt door het Amsterdams Fonds voor de Kunst.

Wat is TAK?
TAK is een interactieve installatie, bestaand uit luidsprekers en sensoren, die geplaatst kan worden in ruimtes waarin planten tentoongesteld worden, bijvoorbeeld kassen. Het is een ecosysteem in geluid. Net als een ecosysteem draait deze installatie om de verhouding van een organisme (de bezoeker) tot zijn omgeving (de installatie). De installatie TAK schept een nieuwe omgeving op basis van een al bestaande ruimte en het geluid dat de installatie daarin produceert: het geluid geeft de dynamiek weer tussen een organisme en zijn omgeving. Niet alleen wordt de bezoeker geraakt door de klanken van TAK, hij of zij kan ook actief de installatie beïnvloeden. Zodra men TAK binnenkomt, wordt je deelnemer aan het systeem samen met de andere aanwezigen.
Requiem Voor De Film

Film was fysiek en dus vergankelijk. Op 1 juni zal Spinvis in de grote zaal van bioscoop Kriterion een requiem spelen voor de film. De beelden, de poëzie en de muziek gaan voor de oren en ogen van het publiek langzaam stuk. Een 35mm brede ode in drie delen aan een medium waar iedereen levendige herinneringen aan heeft. Harpo 't Hart en Joav Richartz zetten het verval van de film vanuit de projectieruimte om in beeld en geluid.

Het filmpje hiernaast illustreert het fysiek kapot maken van een stuk 35mm film. Door met een chroom borstel tegen de film te drukken ontstaan er kabels. in dit geval hebben we getest met een stuk zwart film, om het effect zo goed mogelijk zichtbaar te maken. Het filmpje is een opname gemaakt in de grote zaal van Kriterion.

Test met zwart film:
Fragment uit de performance 1/6/2012:


TAK 2.0

Diergaarde Blijdorp

Twee jaar na de expositie in de hortus Botanicus in Amsterdam kregen we opnieuw de kans om de installatie tentoon te stellen. Klik hier voor foto's, hieronder een korte impressie van de installatie in de Victoria Serre in Blijdorp.