Beckett

Beckett All Inclusive is een avond lang Beckett waarin je wordt meegenomen in het levenslange onderzoek dat Samuel Beckett deed naar woorden, om uiteindelijk de onderliggende stilte te oogsten. Beckett All Inclusive is een locatievoorstelling in het theater. Het publiek maakt een reis langs vijf korte voorstellingen waarbij de zintuigen worden geprikkeld.

Samuel Beckett reduceert de taal, als er niet wordt gesproken, vervangt de beweging de taal en worden de geometrische figuren de nieuwe grammatica. In de tussenruimte ontstaat de betekenis. Het gaat niet om de letterlijke betekenis maar om een toestand, een gevoel of een zintuiglijke ervaring op te roepen.

Beckett is wereldtoneel. Beckett is universeel en beschrijft alledaagse menselijke dilemma’s. Zijn stukken gaan over de mens, het menselijk lot en de menselijke komedie. Beckett is herkenbaar, ongeacht welke kleur je hebt, welke religie je aanhangt of bij welke groep je hoort.

De uitgangspunten van Beckett zijn even simpel als herkenbaar: twee zwervers op straat; drie vriendinnen op een bank; wachten; de verveling; het lopen, het vallen en opstaan; het ademen; het zijn.

teksten: Samuel Beckett
vertaling: Jacoba van Velde
regie: Sabri Saad El Hamus
geluidsontwerp: Harpo 't Hart & Joav Richartz
spel: Titus Muizelaar, Sabri Saad El Hamus, Ibelisse Guardia, Saar Vandenberghe e.a.